Menu Zavrieť

Kontakt

Kontakt

Stickerwood Shop
BEGRIP, s.r.o.
Myjavská 1/B
Bratislava
811 03

IČO: 46 864 466
DIČ: 202 374 603 2
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 87181/B
Bankové spojenie: FIO Bank a.s.,
Číslo účtu: 2700404857 / 8330
IBAN: SK95 8330 0000 0027 0040 4857
BIC (SWIFT) kód: FIOZSKBAXXXNázov a adresa banky: Fio o.c.p., a.s.,
Nám. SNP 21, 811 01, Bratislava 1,
Slovenská republika